STUDIA PODYPLOMOWE „STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB WYKWALIFIKOWANYCH” przy Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Rekrutacja trwa! Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych.

Warunkiem ich podjęcia jest także pełnienie funkcji Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych.

Program dydaktyczny stanowi kompleksowy zestaw zajęć dla pracowników przemysłu farmaceutycznego w celu umożliwienia uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie wymaganym w Dyrektywie 2001/83/EC art. 49 ust. 2 z 06.11.2001r. odnoszącej się do wymagań dla Osoby Wykwalifikowanej oraz art. 48 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. z poźn. zm.

Program studiów podyplomowych został opracowany przez Zespół Ekspertów pod kierownictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej – prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej oraz zaakceptowany przez Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, o ile posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. (§ 11 - Regulamin studiów podyplomowych prowadzonych w UM we Wrocławiu).

Studia w wymiarze 224 godzin zajęć odbywać się będą w trybie zaocznym, tj. w piątki po południu i soboty cały dzień (zazwyczaj co dwa tygodnie). Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Bożena Karolewicz. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego. Obsługę rekrutacji i administracji prowadzi Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Rekrutacja
W toku, zgłoszenia są przyjmowane do 31 sierpnia 2020 r.

Warunki rekrutacji
www.farmacja.umed.wroc.pl/podyplomowe-studia-uzupelniajace-dla-osob-wykwalifikowanych-rekrutacja

Czas trwania
II edycja studiów trwa przez 2 semestry, od października 2020 r.

Opłata
Całkowita opłata za studia wynosi 10 560 zł
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.farmacja.umed.wroc.pl/podyplomowe-studia-uzupelniajace-dla-osob-wykwalifikowanych