STUDIA PODYPLOMOWE „LOGOPEDIA KLINICZNA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych pracą w placówkach opieki zdrowotnej oraz ośrodkach specjalistycznych dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi.

Studia przeznaczone są dla osób z  wykształceniem  wyższym  oraz  posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia w zakresie:

  • medycznym: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, położnych, ratowników medycznych,….
  • pedagogicznym i psychologicznym, oraz: rehabilitantów, pracowników opieki społecznej i innych,…

 
KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

  1. Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii Klinicznej.
  2.  Studia przygotowują do pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi z trudnościami w komunikacji językowej ( m.in.: afazją, dysfazją, anartrią, dyzartrią,… )

Program kształcenia na kierunku Logopedia Kliniczna

Rekrutacja
W toku, zgłoszenia są przyjmowane do 2 lipca 2017 r.
Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

Czas trwania
IX edycja studiów trwa przez 4 semestry, od października 2017 r.

Opłata
2200 zł za semestr, przewidziano 30 miejsc.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Studium Kształcenia Podyplomowego.