STUDIA PODYPLOMOWE „FARMACJA PRZEMYSŁOWA” przy Wydziale Farmaceutycznym z oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Studia podyplomowe Farmacja Przemysłowa mają charakter doskonalący, umożliwiają zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu farmacji, systemów jakości, produkcji, zarządzania, marketingu oraz prawa farmaceutycznego.

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych. Zdobył wiedzę i umiejętności w zakresie takich przedmiotów jak: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia analityczna, fizyka lub biofizyka.

Odbycie studiów podyplomowych na kierunku Farmacja Przemysłowa umożliwi poznanie biomedycznych podstaw farmacji, zagadnień dotyczących technologii postaci leku, biofarmacji i skutków działania leków, badań klinicznych, zasad farmakoekonomiki, regulacji prawnych związanych z wprowadzaniem do obrotu leków, wyrobów medycznych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, a także nabycie wiedzy z zakresu działalności marketingowej przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz podkreśli znaczenie wizerunku firmy, jej organizacji i zarządzania.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Farmacja Przemysłowa jest przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, w zakresie:

  • technologii wytwarzania produktów leczniczych z zastosowaniem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP); proces wytwarzania obejmuje planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie prowadzonych prac technologicznych w celu otrzymania produktów zapewniających skuteczną i bezpieczną terapię;
  • metod oceny jakości substancji czynnych (API), pomocniczych i produktów leczniczych, sposobu raportowania oraz archiwizowania wyników z badań jakości i stabilności z zastosowaniem zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP);
  • zasad planowania i prowadzenia audytów zewnętrznych i wewnętrznych;
  • obowiązków Osoby Wykwalifikowanej, która jest odpowiedzialna za zwolnienie każdej serii produktu leczniczego, wytworzonego i skontrolowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami specyfikacji;
  • nadzorowania prac badawczo-rozwojowych nad nowoczesnymi postaciami leku w oparciu o poznanie zależności między substancją czynną a substancjami pomocniczymi stosowanymi do wytwarzania leku;
  • metod oceny jakości substancji czynnych, pomocniczych, opakowań i produktów leczniczych, sposobu raportowania oraz archiwizowania wyników badań jakości i stabilności z zastosowaniem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania, (GMP);
  • przygotowania dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z wymaganiami dla produktów leczniczych.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z dziedziny farmacji przemysłowej zarówno przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jak również przez praktyków zatrudnionych w firmach farmaceutycznych i jednostkach certyfikujących. Dostosowane są do aktualnych potrzeb kadrowych przemysłu i skoncentrowane na szerokiej problematyce przedsiębiorstwa farmaceutycznego.

Rekrutacja

W toku, zgłoszenia są przyjmowane do 15 września 2018 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacji (link)

Podanie o przyjęcie na studia (link)

Czas trwania
2 semestry, od października 2018 r.

Opłata
5000 zł za semestr

Więcej informacji znaleźć można na stronie Wydziału Farmaceutycznego z oddziałem Analityki Medycznej.
 

Podanie o przyjęcie na farmację przemysłową

Broszura informacyjna