STUDIA  PODYPLOMOWE „NEUROLOGOPEDIA SENIORALNA” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jest to nowy kierunek studiów podyplomowych oferowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu, przeznaczony dla absolwentów logopedii, którzy chcieliby pracować z pacjentami w wieku 60+.

Uczestnicy między innymi pogłębią wiedzę z zakresu problematyki geriatrycznej, chorób otępiennych, ponadto będą analizować dokumentację medyczną pod kątem zaburzeń komunikacji językowej a także zgłębiać techniki terapii zajęciowej poprzez gimnastykę mózgu i języka.
 
WYMAGANIA OGÓLNE
Słuchaczem studiów może być absolwent studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną lub 2-letnich Studiów  Podyplomowych  w zakresie Logopedii , Neurologopedii.

KWALIFIKACJE  ABSOLWENTA  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH
Absolwent Studiów Podyplomowych posiada wiedzę i kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających  z wymagań określonych w przepisach o doskonaleniu i dokształcaniu zawartych  w koncepcjach  określających obszar logopedii  powiązanej z medycyną.

Absolwent  posiada  przygotowanie do pracy z dorosłymi z neurologicznie uwarunkowanymi zaburzeniami mowy i języka ( afazją, dysfazją, dysfagią, anartrią, dyzartrią, autyzmem, mutyzmem, niepłynnością mówienia,) oraz zaburzeniami głosu i mowy w chorobach psychicznych, neurologicznych i otępiennych wieku senioralnego.

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Neurologopedii Senioralnej.

Program kształcenia na kierunku Neurologopedia Senioralna

Rekrutacja
W toku, zgłoszenia są przyjmowane do 2 lipca 2017 r.
Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018
Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

Czas trwania
Studia zaplanowane są na 2 semestry.

Opłaty
1900 złotych za semestr, przewidziano 30 miejsc.
Więcej informacji znaleźć można na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakładce Studium Kształcenia Podyplomowego/Pliki do pobrania.