Środowiskowa inauguracja roku akademickiego

Wrocławskie uczelnie rok akademicki ponownie rozpoczęły wspólnie. I choć w środowiskowej inauguracji uczestniczyli zarówno Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i władze miasta i województwa, to pamięci pozostaną puste miejsca.

Ze względów epidemicznych bardzo mocno ograniczono liczbę gości zaproszonych na uroczystość. W Oratorium Marianum, które zwyczajowo wypełnione było gośćmi, zasiedli nieliczni. I te puste miejsca zostaną w pamięci uczestników, są, podobnie jak maski, swoistym świadectwem obecnych czasów.
Środowiskowa Inauguracja roku 2020/2021
Przewodniczący uroczystości - prof. Andrzej Rokita, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, podkreślał w swoim wystąpieniu sukcesy wszystkich wrocławskich uczelni. Wspominając o Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu odniósł się do niewzwykłej aktywności, którą w czasie pandemii wykazali się studenci, doskonale działający w systemie wolontariatu. - Blisko 150 osób poświęciło swój cenny czas na pomaganiu potrzebującym. Pomoc polegała głównie na wspieraniu działań szpitali, pracy w izolatoriach, pobieraniu wymazów od osób potencjalnie zakażonych wirusem, opiece nad pacjentami w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Postawa studentów zasługuje na najwyższe uznanie- mówił prof. Andrzej Rokita.

Prof. Andrzej Rokita AWF
Obecni na uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek oraz Prezydent Wrocławia czy Marszałek Dolnego Śląska podkreślali godną naśladowania współpracę rektorów wrocławskich uczelni.
Wojciech Murdzek
Jacek Sutryk
W czasie spotkania do grona studentów wręczono reprezentantów każdej uczelni. Naszą reprezentował Łukasz Paździerz z kierunku lekarskiego.


Środowiskowa inauguracja roku to moment, w którym wręczana jest Wrocławska Nagroda Naukowa. Tym razem laureatów było trzech:

  •     prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Dhc (Uniwersytet Przyrodniczy),
  •     prof. dr hab. Andrzej Górski doktor honoris causa UMW (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej),
  •     prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski).Nagroda ufundowana przez Prezydenta Wrocławia trafia w ręce naukowca lub artysty, który dzięki swym interdyscyplinarnym aktywnościom wybitnie służy integracji wrocławskiego środowiska akademickiego. W tym roku były to aż 3 osoby.

Tegoroczny wykład inauguracyjny zaprezentował prof. Krzysztof Simon. Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu mówił o „Współczesnych zagrożeniach epidemicznych w świecie – chorobach zakaźnych.”

Wskazując największe zagrożenia dla zdrowia człowieka, zebrane pfrzez WHO w 2019 roku, prof. Simon na pierwszym miejscu wskazywał zanieczyszczenia powietrza, dodawał choroby niezakaźne, jak cukrzyca, nowotwory czy choroby serca i wreszcie globalną epidemię grypy.

Prof. Krzysztof Simon odniósł się rzecz jasna także do epidemii koronawirusa piętnując nieodpowiedzialna zachowania. Podziękował także Prezydentowi Wrocławia i Wojewodzie za pomoc, zwłaszcza w początkowej fazie epidemii, gdzie wsparcie władz regionalnych i samorządowych ratowało tragiczną sytuację szpitala, któremu brakowało środków ochrony osobistej.

W imieniu studentów głos zabrała Weronika Nitka, studentka 1. roku studiów w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej, w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Życzyła wszystkim zebranym, by był to nie tylko bezpieczny, ale też owocny rok akademicki.

Warto podkreślić oprawę muzyczną uroczystości. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania występu Piotra Alexewicza, laureata 1. nagrody 50. Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, studenta klasy fortepianu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz kwartetu pedagogów i studentów Wydziału Wokalnego uczelni w składzie: Agata Chodorek, Piotr Łykowski, Bartosz Nowak, Bogdan Makal, którzy wykonali już wspomniany utwór „Gaudeamus igitur” oraz „Gaude Mater Polonia”.

Fot. Tomasz Walów