Spotkanie z pracownikami katedr teoretycznych

Plany na rewitalizację kampusu, jakość dydaktyki i ścieżka rozwoju pracowników zdominowały spotkanie p.o. rektora prof. Piotra Ponikowskiego z pracownikami katedr i zakładów teoretycznych z obszaru tzw. starego kampusu.

- Przyszedłem przede wszystkim słuchać tego, jakie macie Państwo pomysły i problemy - zadeklarował na początku spotkania p.o. rektora. Prof. Piotr Ponikowski podziękował zebranym za wysiłek dydaktyczny - z reguły dobrze oceniany przez studentów w ankietach - oraz naukowy, bo jak podkreślał, wiele dużych projektów prowadzonych jest przez pracowników zaproszonych na spotkanie jednostek.

Prof. Piotr Ponikowski umedwroc - uczestnicy spotkania
Bardzo dużo uwagi poświęcono przyszłości zabytkowego kampusu. P.o. rektora podkreślał konieczność stworzenia grupy, która weźmie na siebie przygotowanie planów, zaprosił wszystkich chętnych do włączenia się w jej prace. Zdaniem prof. Piotra Ponikowskiego, żeby móc realnie myśleć o szukaniu dofinansowania konieczne jest przygotowanie pomysłu na to, co i w jakiej kolejności chcielibyśmy zrobić, bo zdecydowanie trzeba założyć podzielenie inwestycji na etapy.
Spotkanie z rektorem umedwroc
Uczestnicy proponowali dydaktyczne przeznaczenie kampusu, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej tu działalności naukowej. Uczymy w złych warunkach - podkreślali.
Prof. Adam Szeląg - uczestnicy spotkania umedwroc
prof. Maria Sąsiadek uczestnicy spotkania umedwroc
Prof. Andrzej Hendrich uczestnicy spotkania umedwroc
W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono problemom kadrowym i konieczności lepszego motywowania pracowników, co w katedrach teoretycznych jest szczególnie trudne wobec stawek wypłacanych rezydentom w szpitalach. P.o. rektora poinformował o projakościowych i motywacyjnych rozwiązaniach, które przewidziano w nowym regulaminie wynagradzania. Lada moment zostanie on przekazany związkom do konsultacji.
uczestnicy spotkania umedwroc
Wiele uwagi poświęcono jakości dydaktyki i konieczności odpowiedzenia na pytanie dlaczego tak pogorszyła się w ostatnich latach zdawalność LEK-u. Pojawiły się sugestie zweryfikowania wykorzystania naszej bazy dydaktycznej, rozważano pomysł zblokowania zajęć z danego przedmiotu, by ułatwić pracę naukowo-badawczą.
uczestnicy spotkania umedwroc
Zwrócono także uwagę na fakt, że było to pierwsze spotkanie urzedującego rektora z przedstawicielami jednostek teoretycznych. Ich przedstawiciele podkreślali potrzebę takich spotkań i rozmów, które mogą zaowocować konkretnymi propozycjami rozwiązań dla problemów, z którymi się na co dzień borykają.
uczestnicy spotkania umedwroc
Fot. Tomasz Walów