Spotkania wstępne dla nowo przyjętych

Na każdym Wydziale nowo przyjęci studenci spotkają się z opiekunami roku. To będzie też moment, w którym otrzymają legitymacje. Spotkania dla pierwszorocznych przygotowują także starsi studenci.

IFMSA - organizacja zrzeszająca studentów medycyny z całego świata - zaprasza na spotkania w ramach PEER SUPPORT.  Oprócz spotkań wstępnych studenci kierunku lekarskiego podpowiadają jak poradzić sobie na uczelni, jak odnaleźć się na kampusie i we Wrocławiu. Rekomendują co warto zobaczyć, gdzie zdobyć książki, zachęcają do angażowania się w programy stałe IFMSA. Organizacja również zaplanowała imprezę integracyjną. Odbędzie się ona 5 października.
Więcej o programie na stronie: https://www.umed.wroc.pl/content/peer-support-ifmsa-wita-nowych-student%...

spotkania wstępne, studia medyczne
Fot. Tomasz Walów

Spotkania wstępne na kierunkach:

 • kierunek lekarski - 28 września o 9:00 w sali im. Brossa

9.00 - spotkanie z pracownikami dziekanatu Wydziału Lekarskiego (wydanie świadectw, legitymacji studenckich)
10.30 - opiekun I-go roku dr Michał Porwolik
10.45 - adiunkci dydaktyczni
11.15 - organizacje studenckie

 • pielęgniarstwo - 29 września o 11:00 w sali im. Biernackiego przy Pasteura 4
 • zdrowie publiczne - 27 września o 10:00 w sali 115 przy Bartla 5
 • dietetyka - 29 września 0 10:00 w sali 3 przy Bartla 5
 • ratownictwo medyczne - 29 września o 10:00 w sali 105 przy Bartla 5
 • fizjoterapia - 29 września o 9:00 w sali 3 przy Bartla 5
 • położnictwo - 27 września o 10:00 w sali 14 przy Bartla 5.           

Spotkania dla studentów studiów II stopnia:

 • pielęgniarstwo stacjonarne - 29 września o 15:30 w sali 3 przy Bartla 5
 • pielęgniarstwo niestacjonarne - 30 września godz. 12.00 w sali 3 przy Bartla 5
 • zdrowie publiczne - 25 września o 11:00 w sali 115 przy Bartla 5
 • dietetyka - 28 września o 10:00 w sali 115 przy Bartla 5
 • fizjoterapia - 28 września o 9:30 w sali 44 przy ul. Grunwaldzkiej 2
 • położnictwo - 26 września o 11:30 w sali 14 przy Bartla 5.

O pozostałe spotkania pytać należy we właściwych dla kierunku dziekanatach.