SONA - najczęściej zadawane pytania

17 czerwca uruchomiliśmy Studencką Ocenę Nauczyciela Akademickiego realizowaną tym razem w wersji elektronicznej. By ułatwić korzystanie z tego narzędzia przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1.  Czy dla przedmiotu prowadzonego przez więcej niż jednego nauczyciela ankietę należy generować dla każdego prowadzącego oddzielnie?

TAK. Ankieta SONA służy bowiem ocenie osób prowadzących zajęcia, a nie przedmiotu.

2. Dostałem polecenie wygenerowania ankiet dla pracowników całej katedry, jak to zrobić?

Istnieje możliwość wygenerowania przez jedną osobę ankiet dla większej liczby pracowników. Należy jednak pamiętać, aby podczas tego procesu w miejscu "adres e-mail"  podać adres pracownika, dla którego generujemy ankietę. Po jej wygenerowaniu na ekranie pojawi się jednak link do ankiety dla studentów, który wystarczy sobie skopiować do dalszego użytku.

3. Jak wygenerować ankietę dla studentów ED?

Tak samo, jak dla wszystkich pozostałych. Wystarczy podać nazwę przedmiotu w języku angielskim i wpisać odpowiednią nazwę grupy np. z dopiskiem ED. Studenci sami przełączają sobie ankietę na wersję w języku angielskim.

4. Prowadzę 1 przedmiot z 10 grupami z danego roku studiów. Czy muszę generować 10 razy ankietę dla tego przedmiotu (dla każdej grupy oddzielnie)?

NIE. Życie należy sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Wystarczy wygenerować  1 ankietę dla takiego przedmiotu i w polu "nazwa grupy" wpisać np. 1-10 lub cały rok, a w polu "liczebność" zsumować liczbę studentów ze wszystkich uwzględnianych grup. Powstanie 1 ankieta dla wszystkich 10 grup, którą należy przesłać studentom.

5. Nie znam dokładnej liczby studentów w grupie, co mam wpisać w polu "liczebność grupy"?

Liczbę studentów podaną w harmonogramach zajęć. W razie wątpliwości można skontaktować się z adiunktem dydaktycznym lub opiekunem roku, który takie informacje powinien posiadać.

6. Studentom pokazuje się komunikat "Osiągnięto limit zapisów do wybranej ankiety", a wiem, że nikt jej jeszcze nie wypełnił, co robić?

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy ankieta została poprawnie wygenerowana. Wystarczy kliknąć w link, który przesyłany jest do studentów. Brak wypełnionych pól oznacza, że ankieta została źle wygenerowana i trzeba to zrobić ponownie, pamiętając, że w polu "liczebność grupy" można podać tylko wartość liczbową.

7. Jaki wydział i jednostkę mam wybrać, jeśli jestem zatrudniony na Wydziale Lekarskim, a prowadziłem zajęcia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym?

Zawsze należy dokonać wyboru jednostki, w której jest się zatrudniony, a nie jednostki, w której realizowało się zajęcia dydaktyczne.

8. Podczas wypełniania ankiety nie mogę wybrać jednostki. Pole jest puste.

Sytuacja ta zdarza się w niektórych przeglądarkach internetowych. Rozwiązania są dwa. Pierwsze to odświeżenie strony internetowej. Drugie generowanie ankiety w innej przeglądarce. W sytuacji, gdy oba rozwiązania zawiodą proszę o kontakt przez e-potrzeby z działem nr 12.

9. Jak mam przekazać link do ankiety studentom?

Najlepiej za pośrednictwem poczty mailowej. Bezpośrednio do starosty grupy lub innej osoby wyznaczonej przez grupę, lub jeśli jest to możliwe do całej grupy. Im więcej osób otrzyma wiadomość z prośbą o wypełnienie ankiety, tym większa szansa na wyższy zwrot odpowiedzi.

10. Skąd mam pewność, że studenci wypełnią ankietę?

Nikt nie jest w stanie Państwu tego zagwarantować. Student może, a nie musi wziąć udziału w tym badaniu. Jednak przesyłając linki warto zwrócić się do studentów z prośbą o zaangażowanie i wskazanie płynących z tego udziału zalet, szczególnie gdy do podsumowania mamy bardzo nietypowy semestr zajęć zdalnych.

WSKAZÓWKI

1. Im szybciej po zakończeniu cyklu kształcenia ankieta zostanie wygenerowana, tym lepiej. Łatwiej dokonuje się oceny tego, co pamiętamy i  w czym niedawno braliśmy udział.

2. Zawsze po wygenerowaniu ankiety warto sprawdzić czy nie zawiera błędów. Wystarczy kliknąć w link dla studentów.

3. W razie problemów technicznych proszę o kontakt z Biurem ds. Jakości Kształcenia e-mail anna.iwaszyn@umed.wroc.pl, tel. 71 784 17 71.