Smog nam szkodzi

Naukowcy różnych specjalności z kilku wrocławskich uczelni dyskutowali na Politechnice Wrocławskiej, w ramach kolejnego panelu z cyklu Wrocław w smogu. Naszą uczelnię reprezentował dr hab. Tomasz Zatoński, który prowadzi badania w tym zakresie.

Dyskusja koncentrowała się 5 grudnia 2017 roku wokół tego jak bardzo smog niszczy zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. W roli panelistów wystąpili specjaliści w swoich dziedzinach:

  • dr hab. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - kierownik zespołu prowadzącego badania umożliwiające stworzenie aplikacji, która będzie dawała dostęp do informacji na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w regionie. Członek gremiów doradczych z ramienia rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ds. smogu w mieście i regionie. Zaangażowany w prace zespołu badawczego projektu „PURE - Air Pollution”.
  • dr inż. Przemysław Bąbelewski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ekologii roślin drzewiastych w środowisku miejskim, pielęgnacji, doboru drzew i krzewów ozdobnych dla środowiska miejskiego oraz szerokiej problematyki wpływu miejskiej wyspy ciepła oraz rodzaju zabudowy dużych aglomeracji miejskich na rośliny drzewiaste.
  • dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz z Uniwersytetu Wrocławskiego - ocena jakości powietrza z uwzględnieniem czynników meteorologicznych, w szczególności w obszarach miejskich, a także w obszarach o urozmaiconej rzeźbie. Wykorzystanie pomiarów mobilnych do oceny jakości powietrza i zmienności przestrzennej zanieczyszczeń.
  • dr hab. inż. Katarzyna Piekarska, prof. nadzw. PWr z Politechniki Wrocławskiej - zajmuje się zastosowaniem testów bioindykacyjnych do oceny stopnia skażenia wybranych elementów środowiska naturalnego (woda wodociągowa, powietrze atmosferyczne, toksyczność, genotoksyczność).

uczestnicy panelu
Dr hab. Tomasz Zatoński podkreślał konieczność realnych działań i przypominał, że otwartości w mówieniu o problemie brakuje czasami nawet w środowisku naukowym. - Powinno nam być wstyd, że jesteśmy czerwoną - zanieczyszczoną plamą na mapie Europy - mówił dr hab. Tomasz Zatoński. Przypominał, że z powodu smogu we Wrocławiu żyje się średnio nawet 1 rok krócej! Rocznie umiera z tego powodu > 500 mieszkańców Wrocławia [DAS]. I nie wystarczy noszenie maseczek, konieczne jest dbanie o czystość powietrza - odchodzenie od ogrzewania węglem czy palenia w kominku wilgotnym drzewem, bo to też naraża nasze środowisko na większe zanieczyszczenie powietrza.

Wszyscy paneliści zgodzili się co do tego, że podstawą jest odpowiednia i szeroko zakrojona edukacja. Bez odpowiedniej świadomości decydentów i samych mieszkańców nie uda się przeprowadzić niezbędnych z punktu widzenia naszego zdrowia zmian.

paneliści Wrocław w smogu
Fot. Adam Matloch/PWr