SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób - najlepsze koło UMW

W rankingu Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego spośród 187 sklasyfikowanych kół wybrano 10 najlepszych. Pierwsze miejsce zajęło juz po raz drugi SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób.

Wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystego podsumowania VIII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców odbywającej się w dniach 5-7.04.2018 r. we Wrocławiu. Tytuł najlepszego Studenckiego Koła Naukowego roku akademickiego 2016/2017 został przyznany Studenckiemu Kołu Naukowemu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób działającemu przy Katedrze i Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Drugie miejsce zajęło SKN Geriatrii i Gerontologii, które również działa przy Katedrze i Klinice Geriatrii (opiekun prof. dr hab. Małgorzaty Sobieszczańska), trzecie miejsce -SKN Toksykologii przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego (opiekun dr Ewa Sawicka).

Opiekunem zwycięskiego koła jest dr Iwona Pirogowicz, natomiast obecną przewodniczącą Agnieszka Pawelak. Prestiżowe wyróżnienie, jakim jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu kół, jest efektem intensywnej pracy wszystkich członków koła, którą obserwować można w postaci publikacji oraz wystąpień i nagród na międzynarodowych konferencjach. Dodatkowo koło brało udział w organizowaniu wydarzeń oraz konferencji, również na skalę międzynarodową. Członkowie mogą pochwalić się ponadto innymi osiągnięciami – zdobyciem Diamentowego Grantu w roku 2016 i 2017, Stypendiów Ministra i Rektora. SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób zajmuje się problematyką chorób układu oddechowego, nadciśnienia tętniczego, otyłości, starości i starzenia się, oraz prowadzi akcje profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży oraz każdego roku od 7 lat organizuje obóz naukowy w Szklarskiej Porębie.

Dr Iwona Pirogowicz, opiekun koła, gratulując studentom dodaje - nie tylko zdobywamy granty, nie tylko publikujemy i prowadzimy badania ale także staliśmy się grupą Przyjaciół i za to Wam najpiękniej dziękuję. Jesteście super, mam nadzieję zdobywać z Wami kolejne sukcesy i obserwować Wasz naukowy i zawodowy rozwój na naszej Uczelni. Razem można zdobyć jeszcze  więcej! To wielkie wyróżnienie dla mnie, że mogę być Waszym opiekunem i moderatorem. Gratuluję i dziękuję.
                        
Lista pierwszych 10 Studenckich Kół Naukowych:

  1. SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób przy Katedrze i Klinice Geriatrii -opiekun dr Iwona Pirogowicz.
  2. SKN Geriatrii i Gerontologii przy Katedrze i Klinice Geriatrii - opiekun prof. dr hab. Małgorzaty Sobieszczańska.
  3. SKN Toksykologii przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii Wydziału Farmaceutycznego - opiekun dr Ewa Sawicka.
  4. SKN Kardioseksuologii przy Katedrze i Zakładzie Patofizjologii - opiekun dr hab. Dariusz Kałka
  5. SKN Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Samodzielnej Pracownii Rehabilitacji Rozwojowej Katedry Fizjoterapii - opiekun dr Anna Maria Choińska
  6. SKN Katedrze Patomorfologii - opiekun dr Marta Woźniak
  7. SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej przy Zakładzie Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej - opiekun prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
  8. SKN Biomarkery w Diagnostyce Medycznej przy Katedrze i Zakładzie Immunochemii - opiekun dr hab. Ewa Kratz
  9. SKN przy Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych - opiekuni: prof. dr hab. Halina Milnerowicz, dr inż. Marta Kepinska
  10. SKN przy Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki - opiekuni: dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska, dr Anna Prescha

Wskaźnik PC: SKN Farmacji Fizycznej przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej - dr hab. Witold Musiał, prof. nadzw. oraz mgr Tomasz Urbaniak.

W rankingu oceniane są: liczba wygłoszonych prac na konferencjach, liczba prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych, liczba zorganizowanych obozów naukowych, konferencji itp, realizacja Grantu Naukowego przez członków SKN.