SKN Biologii Komórki Nowotworowej zwycięzcą konkursu 3Mind

Projekt ARES zdobył uznanie największej liczby głosujących w plebiscycie firmy 3M 3Mind. Jego autorzy otrzymają 10 tysięcy złotych na dalszy rozwój badań nad zachowaniem komórek nowotworowych w stratosferze.

Konkurs 3Mind powstał z myślą o studentach, którzy działają nad innowacyjnymi i kształtującymi przyszłość projektami. Projekt ARES, czyli Astrobiology and Radiation Experiments in Stratosphere był jednym z dziesięciu wyłonionych przez kapitułę konkursu do udziału w otwartym głosowaniu. Ostatecznie projekt Studenckiego Koła Naukowego Biologii Komórki Nowotworowej, współtworzony przez studentów Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego, zdobył jedną czwartą ogółu głosów, co zadecydowało o jego zwycięstwie.

3M gala 1
3M gala 2
3M gala 3
3M gala 4
Założeniem projektu ARES jest wysłanie balonem stratosferycznym na wysokość ok. 30 km nad powierzchnię Ziemi wrażliwych na radiację ludzkich komórek skóry – prawidłowych keratynocytów oraz czerniaka. W ten sposób próbki dostaną się do stratosfery, gdzie warunki środowiskowe są tożsame do tych panujących obecnie na powierzchni Marsa. Umożliwi to sprawdzenie wpływu warunków subkosmicznych (przede wszystkim wysokich dawek radiacji) na funkcjonowanie komórek człowieka. W ramach badań zostanie podjęta próba opracowania biologicznego sensora radiacji w oparciu o komórki skóry oraz sprawdzenia wpływu wybranych substancji pochodzenia naturalnego w zakresie ich wykorzystania w farmakologicznej ochronie przed groźnymi dla komórek zmianami powodowanymi działaniem promieniowania elektromagnetycznego.