Rozpoczęliśmy rok akademicki 2018/2019

Sala na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej wypełniona była po brzegi. Uczestnicy spotkania byli świadkami wielu zapadających w pamięć momentów. Była to wyjątkowa inauguracja roku.

Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych gości - między innymi przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Zbigniew Król i Jakub Berezowski czy rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Śmiało można określić uroczystość międzynarodową, gdyż na sali zasiedli także przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego we Lwowie – prof. Andrzej Zimenkowsky oraz dr Ulyana Yanyshyn, a także Uwe Benisch, dyrektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia.  Po powitaniu rektor wygłosił przemówienie.


Fot. Adam Zadrzywilski

Prof. Marek Ziętek podkreślał, że Ustawa 2.0. stawia nam liczne wyzwania, między innymi stworzenia nowego ustroju uczelni. - Stanowczo i jednoznacznie chcę to dziś powiedzieć – nie tworzymy statutu pod tego czy innego z pretendentów do fotela rektora. Tworzymy go dla naszych następców. A to nakłada na nas ogromną odpowiedzialność za przyszłość powierzonej nam instytucji - podkreślał rektor.


Fot. Tomasz Walów

- Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie zawsze liczyć tu możemy na wsparcie naszych władz. Na początku roku prosiłem wojewodę dolnośląskiego o wpisanie w program rozwoju województwa naszych planów utworzenia wysokospecjalistycznych centrów kardiologii i onkologii. Wpisane nie zostały. Trudno mi zrozumieć plany rozwoju Dolnego Śląska z pominięciem jedynej uczelni medycznej i jej bazy klinicznej  - dodawał.

Nauka jest fundamentem Ustawy 2.0. Od niej zależy najwięcej.  Czas pobłażania dla osób, które nie publikują, definitywnie minął. Nie stać nas na tolerowanie takiego stanu rzeczy i oczekuję tu stanowczego i jednoznacznego działania na wydziałach - podkreślał prof. Marek Ziętek. Tego dnia rektor postawił wiele trudnych pytań, zwłaszcza w kontekście naszego szpitala klinicznego. - Ustawa 2.0 stawia na doskonałość. Czas, byśmy my także postawili na najlepszych. I tu zadać sobie musimy kolejne pytania. Dlaczego oni tak często rozwijają skrzydła na bazie obcej? Dlaczego pozwalamy na ich coraz luźniejszy związek z uczelnią? Dlaczego odchodzą od nas najlepsi? Płacimy im za mało? Stwarzamy złe warunki pracy? Utrudniamy, zamiast dbać o nich? Chcemy szpitala, który będzie leczył na najwyższym poziomie, chcemy zadowolonych pacjentów i pracowników, chcemy rozwoju i podążania za zmianami zachodzącymi w całym medycznym świecie. Taki cel postawić powinien sobie dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - mówił prof. Marek Ziętek.


Fot. Adam Zadrzywilski

- Przed nami bardzo trudna bitwa. Trzeba zmierzyć się z naszymi słabościami, oczekiwaniami stawianymi przez ustawę. Trzeba zmienić ustrój uczelni i naruszyć strefy wpływów. To moment, w którym trzeba się opowiedzieć. Godzenie interesów różnych podmiotów przestało być bowiem możliwe. Oczekuję więc jednoznacznych decyzji – kto jest z nami, a kto wybiera inną drogę. Oczekuję myślenia i działania w imię dobra wspólnego. Dobra uczelni i szpitala. Przed nami rok wyjątkowo ciężkiej pracy. Wierzę, że nie zabraknie nam ani sił, ani odwagi. Zaciągam więc dziś na uroczystej inauguracji publiczne zobowiązanie, że nie zmarnujemy tego czasu. I razem, łącząc siły, możliwości, pomysły przygotujemy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do nowej rzeczywistości - konkludował rektor.


Fot. Tomasz Walów
Najbardziej emocjonującą częścią uroczystości było wręczenie doktoratu honoris causa prof. Marianowi Zembali. Potem liczna grupa pracowników uczelni otrzymała odznaczenia. Lista odznaczonych i nagrodzonych.
Fot. Adam Zadrzywilski

W czasie Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 wręczono też dyplomy doktorom habilitowanym.

Rada Wydziału Lekarskiego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego następującym osobom:

dr Anna Chrapusta
dr Błażej Misiak
dr inż. Edyta Pawlak-Adamska
dr Michał Pomorski
dr Anna Sadakierska-Chudy
dr Agnieszka Skowrońska
dr Marzena Zielińska
dr Anna Ziomkiewicz-Wichary

 Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego następującym osobom:

dr Anna Bohdanowicz-Pawlak
dr Dorota Kamińska
dr Krzysztof Letachowicz
dr Bartłomiej Szynglarewicz

Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego doktorowi Przemysławowi Niewińskiemu.


Fot. Adam Zadrzywilski

Duży aplauz spotkał tegorocznego laureata Nagrody im. Hirszfelda. Absolwent Wydziału Lekarskiego Jakub Marczuk osiągnął średnią ocen z całego toku studiów na poziomie 4,93.


Fot. Adam Zadrzywilski

Nie byłoby inauguracji roku bez immatrykulacji. Reprezentanci wszystkich wydziałów złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przez JM Rektora włączeni w poczet studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.


Fot. Adam Zadrzywilski

W ich imieniu przemówiła nowa przewodnicząca Samorządu Studentów Aleksandra Stosiek. Jak podkreślał prorektor ds. dydaktyki, po raz pierwszy przewodnicząca reprezentuje Wydział Nauk o Zdrowiu.

Fot. Adam Zadrzywilski

Prof. Piotr Dzięgiel podziękował także ustępującemu z funkcji Kamilowi Cebulskiemu, podkreślając wiele pracy i gotowość do współpracy, które cechowały tę kadencję.

Fot. Adam Zadrzywilski

Niezwykłej rzeczy dokonał w czasie swojego wykładu prof. Dariusz Patkowski. Pomimo faktu, że uroczystość trwała rekordowo długo, jego opowieść o "Chirurgu na rozdrożach" przykuła uwagę sali. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przybliżył wykonywane w swojej jednostce zabiegi endoskopowe, które zdecydowanie zmieniają oblicze chirurgii, pozwalając na ratowanie nawet najmniejszych z pacjentów.


Fot. Adam Zadrzywilski

Technika prof. Dariusza Patkowskiego z powodzeniem stosowana jest dziś na całym świecie. On sam zaś przyznawał, że czasem najtrudniej jest wpaść na najprostsze z rozwiązań. Swój wykład profesor zadedykował zmarłej niedawno mamie, przez wiele lat związanej z SPSK1. Był to kolejny z niezwykle wzruszających momentów tej uroczystości, o której oprawę zadbał Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcję Magdaleny Wojtas.


Fot. Adam Zadrzywilski

Przedstawiciele ministerstw przyjechali na inaugurację nie tylko z życzeniami. Wiceminister Zbigniew Król wręczył rektorowi symboliczny czek na kwotę ponad 5 milionów złotych. Będą one przeznaczone, w ramach Programu POWER, na sfinansowanie specjalistycznych kursów w Centrum Symulacji Medycznej.

Fot. Tomasz Walów
Doradca Społeczny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dytko odczytał list od wicepremiera Jarosława Gowina i również wręczył czek. Tym razem opiewał on na ponad 35 milionów.


Fot. Tomasz Walów
Galeria Adama Zadrzywilskiego
Galeria odznaczenia, nagrody, habilitacje