Reżim sanitarny - przypomnienie

Zespół ds. zarządzania kryzysowego zwraca uwagę na niezwykle dynamiczny rozwój epidemii w Polsce i regionie. Szczepienie nie zwalnia z obowiązku stosowania zaleceń - noszenia masek, zachowywania dystansu, dbania o zdrowie innych.

Nie są nam znane liczby zakażeń wywołanych bardziej zaraźliwymi wariantami SARS-CoV-2.  Zespół przypomina o bezwzględnie obowiązujących na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zalecaniach dotyczących prowadzenia zajęć- link https://www.umed.wroc.pl/content/dydaktyka-zalecenia-na-semestr-letni

Przypominamy, że rosnąca liczba osób zaszczepionych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, a także obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów.

Niedopuszczalne jest przebywanie we wspólnych pomieszczeniach bez masek; prowadzenie zajęć bez prawidłowo założonej maski czy nieprzestrzeganie ustalonego dystansu i gromadzenie większej liczby studentów w salach. Prowadzący proszeni są o realizowanie w kontakcie bezpośrednim tylko zajęć wymagających obecności studentów z zachowaniem standardów kształcenia.

Przypominamy także o obowiązującej na naszej Uczelni, aktualizowanej w miarę zmieniających się przepisów, procedurze postępowania w przypadku kontaktu i zakażenia.

 https://www.umed.wroc.pl/content/nowa-procedura-postepowania-w-przypadku-zakazen

Co tydzień w zakładce koronawirus https://www.umed.wroc.pl/koronawirus pojawia się statystyka zakażeń dotycząca pracowników i studentów uczelni.

W przypadku, gdy ktoś z Państwa stwierdzi odstępstwo od reguł prosimy o każdorazowe zgłaszanie tego faktu pod adres covid@umed.wroc.pl, by zespół antykryzysowy mógł podjąć stosowne działania.

JMR prof. Piotr Ponikowski zaakceptował zgłoszone przez zespół rekomendacje. Dotyczą one:

  •  Ograniczenia do niezbędnego minimum spotkań w salach uczelni i przeniesienie ich w formułę online. 
  • Rozpoczęcie niezapowiedzianych kontroli prowadzonych na uczelni zajęć z możliwością nałożenia kar na prowadzących, którzy nie przestrzegają obowiązujących w semestrze letnim zaleceń.
  • Wprowadzenie rotacyjnego – podzielonego na zespoły – sposobu pracy administracji uczelni, uzgodnionego z szefami pionów i kierownikami jednostek.

Zwracamy się z ogromną prośbą o odpowiedzialne zachowanie, które pomoże zadbać nie tylko o własne zdrowie, ale też zdrowie naszych rodzin i współpracowników. Wiele wskazuje na to, że szczyt zachorowań w tej fali epidemii jest dopiero przed nami.