Reprezentaci UMW we władzach nowej komisji PAN

Komisja Ergonomii Wieku Podeszłego PAN została powołana z inicjatywy dr hab. Anny Janochy i prof. Małgorzaty Sobieszczańskiej. Jej celem jest propagowanie wiedzy dotyczącej specyfiki wieku podeszłego.

Interdyscyplinarna i międzyuczelniana komisja będzie też inicjować projekty kształtujące środowisko przyjazne seniorom.

W składzie Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego Oddziału PAN we Wrocławiu w kadencji 2019-2022 znalazło się wielu pracowników naszej uczelni. Funkcję jej przewodniczącej pełni dr hab. Anna Janocha, Katedra i Zakład Patofizjologii UMW zaś wiceprzewodniczących: prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii UMW oraz prof. dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja, emerytowana prof. UMW.

Inni członkowie z UMW:
•    prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki
•    prof. dr hab. Witold Pilecki, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii
•    dr hab. Jarosław Barański, kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich
•    dr hab. Hanna Gerber, prof. nadzw., kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
•    dr hab. Dariusz Kałka, Katedra i Zakład Patofizjologii
•    dr hab. Krzysztof Małyszczak, prof. nadzw., kierownik Zakładu Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych
•    dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz, prof. nadzw., kierownik Katedry Fizjoterapii
•    dr hab. Rafał Poręba, prof. nadzw. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej
•    dr hab. Tadeusz Sebzda, Katedra i Zakład Patofizjologii
•    dr hab. Jerzy Świerkot, prof. nadzw., Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
•    dr med. Teresa Szawrowicz – Pełka, Katedra i Zakład Patofizjologii