Regulamin wyborów i kalendarz wyborczy

Senat zatwierdził Regulamin wyborów oraz kalendarz czynności wyborczych. W poniedziałek 21 grudnia mija termin złożenia deklaracji dla osób należących do więcej niż 1 grupy. 

Kalendarz i regulamin wyborów zatwierdzone zostały w czasie posiedzenia Senatu 16 grudnia. Zgodnie z tymi zapisami osoba będąca członkiem więcej niż jednej grupy (np. adm./nauczyciel akademicki, różne wydziały) musi złożyć deklarację. Deklaruje w Biurze UKW wybór grupy/wydziału, w którym będzie korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego w terminie do 21 grudnia 2015 r. 

UKW zaprasza do odwiedzania strony Wybory 2016-2020, na której będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące wyborów, w tym: wyniki i miejsca gdzie wybory się odbywają.