Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: lek. Łukasz Gojny tel. 786 097 542 - power3.5@umed.wroc.pl do kontaktu w sprawach ogólnych projektu; powerdoktoranci@umed.wroc.pl szkolenia i stypendia dla doktorantów.

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji studentów: lek. Karina Wrona - powerstudenci@umed.wroc.pl, tel. 786 097 375

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji dydaktycznych: dr n med. Dagmara Gaweł – Dąbrowska powerdydaktycy@umed.wroc.pl, tel. 71 328 21 45

Koordynator ds. modułu staży: mgr Katarzyna Karłowicz – Bodalska powerstaze@umed.wroc.pl, tel.: 71 784 05 77

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających: mgr Katarzyna Rygiel powerpracownicy@umed.wroc.pl
 

Dokumenty do pobrania
 

Regulamin projektu

 

Formularz zgłoszeniowy_zadanie 2
Formularz zgłoszeniowy_zadanie 3
Formularz zgłoszeniowy_zadanie 4
Formularz zgłoszeniowy_zadanie 5
Formularz zgłoszeniowy_zadanie 6
Formularz zgłoszeniowy_zadanie 7
Formularz zgłoszeniowy_zadanie 9 cz.1
Formularz zgłoszeniowy_zadanie 9 cz.2

Przykładowa forma zapisu indywidualnego programu szkoleniowego w ramach zadania 5
Przykładowa forma zapisu indywidualnego programu szkoleniowego w ramach zadania 6

Deklaracja uczestnistwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Umowa