Rada Uczelni nowej kadencji

Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wybrał kandydatów do Rady Uczelni kolejnej kadencji. Radę tworzy 5 członków spoza społeczności, 3 reprezentantów z uczelni i przewodnicząca samorządu studentów.

W wyniku głosowania wybrani zostali:

Reprezentanci Uczelni:
dr hab. Jacek Smereka, prof. Uczelni (dyscyplina nauki o zdrowiu)
dr hab. Piotr Świątek (dyscyplina nauki farmaceutyczne)
Na kolejnym, grudniowym posiedzeniu Senatu obsadzony będzie wakat reprezentanta dyscypliny nauki medyczne.

Członkowie spoza społeczności Uczelni:
Beata Daszyńska-Muzyczka
Pani Beata Daszyńska-Muzyczka od 2016, jako prezes nadzoruje obszar zarządzania strategicznego w Banku Gospodarstwa-Krajowego. Ma doskonałe przygotowanie teoretyczne; jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Advance Leadership Programme w ICAN Institute oraz Judge Business School na Uniwersytecie w Cambridge; wsparte wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym.

dr Rafał Dobrakowski
Dr Rafał Dobrakowski jest absolwentem naszej uczelni, był także zawodowo związany zawodowo z SPSK1. Doskonale zna specyfikę środowiska stomatologicznego. Rozumie realia prowadzenia działalności z zakresie jednostek systemu ochrony zdrowia.

dr Aleksander Kacprzyk
Aleksander Kacprzyk jest współzałożycielem Resource Partners i Partnerem Zarządzającym. W 2007 roku dołączył do The Carlyle Group - jako Dyrektor skupiał się na transakcjach wykupów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 4 lata był dyrektorem ds. inwestycji w Enterprise Investors. W tym czasie pracował nad 4 inwestycjami, z których 3 zakończono, w branży dóbr konsumenckich, outsourcingu biznesowego oraz ochrony zdrowia. Konsultant w McKinsey & Company. Pracował również w bankowości inwestycyjnej w Merrill Lynch w Londynie. Współzałożyciel domu wydawniczego i dyrektor finansowy w firmie handlowej. Jest absolwentem studiów podyplomowych MBA w Massachusetts Institute of Technology, University of Minnesota oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz Kurzewski
Tomasz Kurzewski jest osobą o cennym doświadczeniu biznesowym, prezesem zarządu ATM Group. W 2004 wprowadził ATM Grupę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Przyczynił się do rozwoju spółki, będącą największym niezależnym producentem telewizyjnym w Polsce. Wieloletnie zarządzanie firmami o zróżnicowanej działalności wyposażyło kandydata w cenną wiedzę ekonomiczną i biznesową, która pozwoliłaby uzyskać uczelni nowe spojrzenie na realizowane projekty.

Przemysław Pohrybieniuk
Przemysław Pohrybieniuk współpracuje z UMW od kilku lat - jako prezes Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową aktywnie wspierał działania prowadzone przez Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMW. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Pana Pohrybieniuka pozwalają Uczelni zyskać merytoryczne wsparcie biznesowe i menedżerskie. Dotychczasowa współpraca Pana Przemysława Pohrybieniuka w Radzie Uczelni z władzami UMW jest dowodem jego zaangażowania w sprawy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i gotowości wsparcia strategicznych działań jego władz nie tylko na poziomie konsultacyjnym, ale też pozyskiwania partnerów zewnętrznych.

Na mocy ustawy członkiem Rady Uczelni jest także przewodnicząca samorządu studentów uczelni Aleksandra Stosiek.