Puls Medycyny szuka Supertalentów wśród lekarzy

Do 30 kwietnia trwa nabór kandydatów do konkursu Supertalenty w Medycynie organizowanego przez „Puls Medycyny” od 2012 r. Celem plebiscytu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy do 39 r.ż.

W konkursie Supertalenty w Medycynie zostaną wyróżnieni młodzi lekarze, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 roku (do godz. 12:00)

Do udziału w konkursie można zgłaszać się osobiście, kandydatów mogą też zgłaszać osoby trzecie (pod warunkiem uzyskania zgody na udział w konkursie nominowanego kandydata): 
- uczelnie, 
- promotorzy, 
- pracodawcy,
- organizacje społeczne lub zawodowe.

Formularz zgłoszeniowy: https://pulsmedycyny.pl/supertalenty/rejestracja

Regulamin konkursu: tutaj

Sylwetki kandydatów poznają jedynie członkowie jury, którzy wyłonią dziesięciu laureatów konkursu. W skład jury wejdą przedstawiciele „Pulsu Medycyny” oraz liderzy opinii i eksperci środowiska medycznego, powołani przez redakcję. 

Jurorzy dokonają oceny kandydatur w trzech kategoriach: 
- osiągnięcia naukowe (pod uwagę są brane m.in. zdobyte granty, stypendia, publikacje, nagrody),
- zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywną, w stowarzyszeniach), 
- perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2021r. 

Informacje o zwycięzcach konkursu ukażą się także na łamach „Pulsu Medycyny” oraz na stronie internetowej www.pulsmedycyny.pl 

Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 605948188, lub adresem mailowym d.dys@pulsmedycyny.pl