Przewodniczący rad dyscyplin nowej kadencji

Pracę rozpoczęli przewodniczący rad dyscyplin kolejnej kadencji. Powołani zostali: prof. Agnieszka Hałoń - nauki medyczne, prof. Adam Matkowski - nauki farmaceutyczne, prof. Izabella Uchmanowicz nauki o zdrowiu.

Rektor UMW prof. Piotr Ponikowski - na wniosek przewodniczących powołał także ich zastępców. W przypadku rady dyscypliny nauki medyczne funkcję tę ponownie powierzył prof. Marzennie Podhorskiej-Okołów. Zastępcą przewodniczącego rady dyscypliny nauki farmaceutyczne został dr hab. Adam Junka. Funkcję zastępcy przewodniczącej rady dyscypliny nauki o zdrowiu nadal pełnił będzie prof. Robert Śmigiel.