Przedłużony termin zaliczenia praktyk

Termin zaliczenia przewidzianych w programach studiów na rok 2019/2020 praktyk zawodowych i wakacyjnych, zostaje przesunięty do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021. 

W związku ze spowodowanym przez epidemię SARS-CoV-2 ograniczeniem możliwości realizacji praktyk wakacyjnych i zawodowych, termin ich realizacji i zaliczenia został przedłużony.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 118/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2020 r., termin zaliczenia praktyk zawodowych i wakacyjnych przewidzianych w programach studiów na rok 2019/2020, zostaje przesunięty do końca semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 (zgodnie z kalendarzem akademickim na ten rok).