Przedłużone zapisy na szczepienia dla nauczycieli

Do piątku 19 lutego do godz. 15.00 zostały ponownie przedłużone zapisy na szczepienia dla chętnych nauczycieli akademickich naszej uczelni, którzy dotychczas się nie zaszczepili. Kolejna faza szczepień ogłoszona została dla nauczycieli, stąd nowa możliwość.

W związku z ogłoszeniem kolejnej fazy szczepień dla nauczycieli akademickich uruchomiony zostaje na naszej uczelni formularz umożliwiający zgłoszenie.

Kto może skorzystać?
1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na etacie lub umowie cywilnoprawnej oraz doktoranci, urodzeni po 31 grudnia 1955, którzy prowadzą zajęcia na naszej uczelni i jeszcze nie zgłosili chęci szczepienia poprzez uczelnię przy zbieraniu zgłoszeń w fazie 0.

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na etacie lub umowie cywilnoprawnej oraz doktoranci, urodzeni po 31 grudnia 1955, którzy prowadzą zajęcia na naszej uczelni i zgłosili się już w fazie 0, ale nie zostali jeszcze zaszczepieni. W związku z wstrzymaniem na razie przez Ministerstwo Zdrowia szczepień w tej fazie, uczelnia chce umożliwić Państwu szczepienie w najszybszym możliwym terminie.

Niestety - decyzją ministerstwa - szczepieniem nie są objęci pracownicy administracji, ani żadni inni, którzy nie są nauczycielami akademickimi.

Osoby chętne do szczepienia mogą to zrobić za pomocą formularza - link w terminie do godz. 15.00 19 lutego 2021. Uczulamy, że termin wpisania danych w systemie POL-on mija 19 lutego, stąd tak krótki termin.

WAŻNE! Zgłoszenie nie oznacza natychmiastowego wystawienia skierowania na szczepienie. To dopiero faza wstępna. O ustalonych terminach szczepień, będziecie Państwo informowani. Szpitalem węzłowym dla uczelni będzie Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adres covid@umed.wroc.pl