Prorektor ds. nauki o zarządzaniu przez cele

System zarządzania przez cele to jedno z narzędzi, które wykorzystywać będziemy w kontekście przygotowania uczelni do ewaluacji. Po wysłuchaniu opinii zgłaszanych przez kierowników, zostało ono zmodyfikowane.

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, a mówię to także na podstawie własnych doświadczeń, że systematyczny kontakt i weryfikowanie postępów prac naukowych w powierzonych  nam zespołach, jest kluczowy do osiągnięcia celu. Wiem też, że jako kierownicy najlepiej potrafimy ocenić ile nadzoru i ile motywacji potrzebują nasi współpracownicy. Dlatego ufając w Państwa doświadczenie i zaangażowanie, zmodyfikowaliśmy założenia. (...). System internetowy będzie wymagał od Państwa zaplanowania pracy i celów pracowników na 12 miesięcy. Decyzję odnośnie częstotliwości raportowania pozostawiamy kierownikom – czy będziecie je Państwo realizować  w cyklach miesięcznych, dwutygodniowych czy tygodniowych, to indywidualna decyzja każdego z zarządzających jednostką. Stawiamy na zaufanie, bo cel mamy wspólny - tym razem to od nas wszystkich zależy wynik ewaluacji i tym samym wysokość dofinansowania i możliwość rozwoju naszej uczelni - wyjaśnia w swoim wystąpieniu prof. Piotr Dzięgiel prorektor ds. nauki.