Programy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Wystartowała rekrutacja do trzech programów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: dla zainteresowanych rozpoczęciem studiów w USA, dla doktorantów oraz dla pracowników uczelni.

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Komisja Fulbrighta  czeka na zgłoszenie do 27 kwietnia. Więcej

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Fulbright Polska zaprasza ambitnych doktorantów zainteresowanych wyjazdem badawczym do USA do aplikowania o stypendium Fulbright Junior Award 2019-20 do 15 maja. Więcej

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne. Nabór wniosków trwa do 30 maja. Więcej