Prof. Tadeusz Trziszka doktorem honoris causa UMW

Padło wiele słów - o dokonaniach naukowych, umiejętnościach organizacyjnych i społecznych. Na ich podstawie powstał obraz nie tylko naukowca, ale też wspaniałego człowieka. Prof. Tadeusz Trziszka jest nam teraz jeszcze bliższy.

W uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wzięło udział liczne grono rodziny, przyjaciół i współpracowników Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocłaiwu. Życiorys naukowy prof. Tadeusza Trziszki przedstawiła Dziekan Wydziału Lekarskiego, który wnioskował o nadanie godności. Prof. Małgorzata Sobieszczańska podkreślała liczne projekty naukowe realizowane wspólnie z naszą uczelnią, ale też niezwykłą skromność prof. Tadeusza Trziszki, która wespół z licznymi przymiotami czyni z niego niezwykłego człowieka.

Doktor honoris causa UMW prof. Tadeusz Trziszka
Laudację odczytał prof. Piotr Dzięgiel, to właśnie Prorektor ds. Dydaktyki dokonał aktu promocji. Prof. Tadeusz Trziszka, prof. Piotr Dzięgiel
Jakość współpracy z prof. Trziszką na rzecz miasta i środowiska akademickiego we Wrocławiu podkreślał także prezydent Jacek Sutryk, który podarował rektorowi UPWr akwarelę z widokiem Wrocławia.
Prof. Tadeusz Trziszka, Jacek Sutryk
Prof. Tadeusz Trziszka już na samym początku swojego wystąpienia, żartobliwie zapowiadał, że tym razem nie będzie mówił o jajkach. Zachęcał za to zebranych do postawienie sobie pytania o miejsce człowieka w Kosmosie i nasze priorytety. Przypominał o uważności i dbałości o życie codziennie, zbyt często podporządkowane gonitwie. Mówił o konieczności ochrony świata wokół nas.

Prof. Tadeusz Trziszka,
Chór Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Medici Cantates przygotował muzyczny upominek dla Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. Był to utwór  "Nothing's gonna change my love for you". A już po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nadszedł czas na liczne gratulacje.
Prof. Tadeusz Trziszka
Prof. Tadeusz Trziszka
Fot. Tomasz Walów