Prof. Piotr Ponikowski o bieżącej sytuacji

Wydarzenia ostatnich tygodni całkowicie przewartościowały nasz świat i zmieniły dotychczasowy sposób funkcjonowania - mówi p.o. rektora prof. Piotr Ponikowski i rozpoczyna cykl spotkań relacjonujących najważniejsze wydarzenia.

Osoby, które chciałyby zadać p.o. rektora konkretne pytania, mogą to zrobić wysyłając je pod adres rektor@umed.wroc.pl. Prof. Piotr Ponikowski postara się odnieść do nich w kolejnych nagraniach.

Link do filmu uruchamia się po kliknięciu w zdjęcie

 
For English Division