Prof. Piotr Dzięgiel w zespole ewaluacji ds. nauk medycznych

Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu znalazł się w gronie osób wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek z kręgu nauk o życiu.

Zanim zespół z prof. Piotrem Dzięgielem rozpocznie ocenianie, jego członkowie przejdą szkolenia przygotowana przez MNISW.