Prof. Maria Sąsiadek doceniona przez środowisko

Prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek - kierownik Katedry i Zakładu UMW - została wybrana Przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Profesor jest też konsultantem krajowym w zakresie genetyki klinicznej.