Prof. Kurpas oceni europejskie projekty dotyczące koronawirusa

Prof. Donata Kurpas została zaproszona przez Komisję Europejską do recenzji projektów zgłoszonych w ramach SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response.

Wnioski w tym zakresie tematycznym powinny dotyczyć:

  1. sposobów łagodzenia społecznych i ekonomicznych skutków reakcji na epidemię związanej z systemami opieki zdrowotnej;
  2. zidentyfikować nieprzewidziane konsekwencje decyzji w sprawie kontroli epidemii;
  3. udzielać odpowiedzi na pytania społeczne, w tym dotyczące płci, dynamiki epidemii i związanej z nią reakcji na zdrowie publiczne.

Budżet poszczególnych wniosków mieści się między 4 i 10 mln euro. Oczekuje się, że w konsekwencji opracowane zostaną wytyczne i najlepsze praktyki, a także interwencje wdrożonew celu złagodzenia skutków pandemii..