Prof. Joanna Rosińczuk na czele międzynarodowych ekspertów

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu została Wiceprezydentem Sekcji Prewencji i Ryzyka Zawodowego w Ochronie Zdrowia w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA). Decyzja zapadła w Hamburgu.

ISSA jest organizacją, która za cel stawia sobie poprawę warunków pracy we wszystkich krajach świata poprzez aktywną profilaktykę chorób zawodowych, promocję dobrych praktyk w wykonywaniu czynności przez pracowników i eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy.

W czasie posiedzenia generalnego, które odbyło się 13.06.2016 r. w Hamburgu, podjęto też decyzję o powierzeniu Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu roli koordynatora Grupy Roboczej ds. Zagrożeń Epidemiologicznych. Koordynatorem Grupy został Prodziekan Wydziału dr Piotr Karniej.