Prof. Jerzy Mozrzymas - na czele panelu ekspertów NCN

Prof. Jerzy Mozrzymas, kierownik Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego - decyzją Rady NCN - ponownie został powołany na funkcję przewodniczącego panelu ekspertów NZ4 w Narodowym Centrum Nauki.

O swoim doświadczeniu w zdobywaniu grantów i radach, zwłaszcza dla młodych naukowców starających się o pozyskanie dofinansowania prof. Jerzy Mozrzymas opowiadał w czerwcowym numerze Gazety Uczelnianej.