Prof. Gamian specjalistą w zespole MNiSW

Prof. Andrzej Gamian już pracuje w zespole Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do połowy 2019 roku będzie członkiem zespołu decydującego o projektach, które miałyby być finansowane przez Ministerstwo. 

 11 września prof. Andrzej Gamian, kierownik Katedry Biochemii Lekarskiej, został powołany na członka zespołu specjalistycznego do spraw związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki na okres od 29 sierpnia 2017 do 31 sierpnia 2019 r. Prof. Gamian powołanie, wraz z życzeniami satysfakcji z realizacji powierzonych zadań, otrzymał ze strony Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.