Prof. Dominiak członkinią zespołu przy Ministerstwie Zdrowia

Prof. dr hab. Marzena Dominiak została powołana na członka Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 79) zgodnie z zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019 r.