Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Prezentacja ze spotkania informacyjnego na temat wyjazdu na studia i praktyki po studiach (2019/2020) w ramach programu Erasmus+ z dnia 15.04.2019. W treści pliki do pobrania w języku polskim i angielskim.

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2019/2020 - pobierz prezentację.

Presentation from the information meeting in terms of studies (2019/2020) within the Erasmus + programme of 15.04.2019.

Erasmus+ studies 2019/2020 - download presentation.