Prezentacja ze spotkania informacyjnego

Prezentacja ze spotkania informacyjnego na temat wyjazdu na studia i praktyki po studiach (2018/2019) w ramach programu Erasmus+ z dnia 19.04.2018.

 
Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2018/2019 - pobierz prezentację

Presentation from the information meeting in terms of studies (2018/2019) within the Erasmus + programme of 19.04.2018.

Erasmus+ studies 2018/2019 - download presentation