Prezentacja kandydata na rektora

Takiej prezentacji kandydata na rektora UMW jeszcze nie było. W związku z sytuacją epidemiczną prof. Piotr Ponikowski swoje wystąpienie zaprezentował w internecie. Wirtualne było także spotkanie wyborcze.

O funkcję rektora w kadencji 2020-2024 ubiega się tylko jedna osoba, nie było więc debaty wyborczej, a prezentacja programu kandydata, którą obejrzeć można było w internecie.

Prof. Piotr Ponikowski - prezentacja wyborcza

Prezentacja na rektora pojawiła się w formie transmisji.

 
Po prezentacji zaplanowano spotkanie wyborcze. Elektorzy oraz osoby, które wyraziły taką chęć miały możliwość uczestniczyć w niej na platformie BBB.
Prof.Piotr Ponikowski - spotkanie wyborcze
Prof. Piotr Ponikowski odpowiadał na zadawane zdalnie pytania - dotyczyły strategicznych celów, planów poprawy dydaktyki, zagospodarowania starego kampusu, rozwoju szpitala i uczelni.
Prof. Piotr Ponikowski spotkanie wyborcze
Prof. Piotr Ponikowski spotkanie wyborcze
Prof. Piotr Ponikowski spotkanie wyborcze
Fot. Tomasz Walów
Wybory rektora odbędą się 21 maja 2020.