Praktyki wakacyjne w Rumunii

W tym roku ruszyła w wakacje pierwsza wymiana studentów z uczelnią partnerską w Tirgu Mures. Pięć studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu wyjechało na miesiąc praktyk do klinik tamtejszego szpitala uniwersyteckiego.

Nasze studentki praktykowały m. in. na oddziale położniczym, chirurgicznym, SORze czy w zespole ratownictwa medycznego. Miały okazję zapoznać się z realiami rumuńskiej służby zdrowia. Szpital w Tirgu Mures jest nowoczesną placówką. Jej pracownicy okazali się niezwykle otwarci i przyjaźnie nastawieni, chętnie dzielili się wiedzą medyczną z naszymi studentkami.

W wolnym czasie samorząd ligi studentów Tirgu Mures organizował spotkania integracyjne, projekcje filmów na kampusie oraz wycieczki. Naszym studentkom udało się zwiedzić kopalnię soli - Salina Turda, odbyły też wycieczkę po największych atrakcjach w samym mieście.

Na początku sierpnia u nas w ramach wymiany gościmy studentów z Tirgu Mures.