Byliśmy w CSM
19 lipca 2019r.
fot. Adam Zadrzywilski