Pracownicy UMW z najwyższym IF

Publikujemy wykaz pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z najwyższym współczynnikiem Impact Factor dla publikacji z 2013 roku (bez prac kontrybutorskich). Dane pochodzą  z bazy Bibliografia Publikacji Pracowników UMW  http://156.17.60.59/expertus/w/ (stan bazy z dn. 3.09.2014 r.).

L.p. Imię i nazwisko Liczba
prac
Wartość
IF
1. Prof. dr hab. Piotr Ponikowski 48 296,603
2. Prof. dr hab. Ewa Anita Jankowska 30 100,205
3. Prof. dr hab. Jacek Szepietowski 17 58,262
4. Prof. dr hab. Piotr Dzięgiel 30 55,951
5. Prof. dr hab. Andrzej Szuba 6 41,485
6. Prof. dr hab. Andrzej Gamian 17 35,736
7. Lek. Bartosz Puła 17 34,554
8. Prof. dr hab. Marek Jutel 5 32,051
9. Dr Rafał Ilow 1 30,387
10. Prof. dr hab. Danuta Zwolińska 11 29,030