Praca zdalna przedłużona do 31 maja

Do 31 maja przedłużona została możliwość pracy zdalnej. Kwestię tę reguluje zarządzenie rektora w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy na Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

LINK DO ZARZĄDZENIA