Powołania dla członków Rady Szkoły Doktorskiej

Członkowie Rady Szkoły Doktorskiej odebrali powołania. Wręczenie zaplanowane zostało w czasie posiedzenia kolegium rektorsko-dziekańskiego, które zapoznane zostało z ogólnymi założeniami przewidywanymi na kolejną rekrutację.

Powołania, w obecności pozostałych członków kolegium, wręczył p.o. rektora prof. Piotr Ponikowski.

Kolegium Rektorsko-Dziekańskie, sala Senatu umedwroc

W skład Rady Szkoły Doktorskiej weszli:

  • hab. Mirosław Banasik dyrektor szkoły doktorskiej
  • prof. dr hab.Tomasz Wróbel dyscyplina nauki medyczne
  • dr hab. Justyna Rybka dyscyplina nauki medyczne
  • dr hab. Marcin Protasiewicz dyscyplina nauki medyczne
  • dr hab. Mieszko Więckiewicz,prof. nadzw. dyscyplina nauki medyczne
  • dr hab. Marta Kepinska dyscyplina nauki farmaceutyczne
  • dr hab. Marcin Mączyński dyscyplina nauki farmaceutyczne
  • dr hab. Katarzyna Zatońska,prof. nadzw. dyscyplina nauki o zdrowiu
  • dr hab. Beata Jankowska-Polańska dyscyplina nauki o zdrowiu
  • lek. Piotr Olczyk przedstawiciel doktorantów.Fot. Adam Zadrzywilski
Dyrektor Szkoły Doktorskiej przedstawił przygotowane wstępnie założenia nowych zasad rekrutacji. Zgodnie ze Statutem UMW o ich przyjęciu i ostatecznym kształcie zdecyduje Senat.