Poszukiwania masowych grobów ofiar represji w Gruzji

Pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej naszej uczelni, mgr Agata Thannhäuser i dr Łukasz Szleszkowski wraz z archeologami z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN uczestniczyli w pracach poszukiwawczo-archeologicznych na terenie Republiki Gruzji.

Prace odbywały się w dniach dniach 10-27 marca 2018 roku. Przedsięwzięcie to jest owocem wieloletniej współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej oraz Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, którego celem jest odnalezienie masowych grobów ofiar represji stalinowskich z lat 30. XX w. oraz z okresu powstania gruzińskiego.

W trakcie prac przebadano miejsce ujawnienia szczątków ludzkich w okolicy miejscowości Rustavi, gdzie według danych archiwalnych mogły znajdować się masowe groby ofiar represji. Polski zespół naukowców zapoznał gruzińskich archeologów oraz pracowników Archiwum MSW ze stosowaną od wielu lat w kraju metodyką prowadzenia poszukiwań archeologicznych, dokumentacji badań oraz oględzin szczątków. Miejsce prac wizytował minister spraw wewnętrznych Gruzji Giorgi Gakharia oraz wiceprezes IPN dr hab.Krzysztof Szwagrzyk.

Gruzja 1
Gruzja 2
Gruzja 3

Mimo iż badane stanowisko ostatecznie okazało się dawnym cmentarzem i w trakcie prac nie odnaleziono masowych grobów, wydarzenie to było pierwszym krokiem we współpracy polsko-gruzińskiej i według obustronnych zapewnień badania poszukiwawcze na terenie Gruzji będą kontynuowane w przyszłości.

fot. Agnieszka Jędrzak, Jan Jagiełło, Łukasz Szleszkowski