Poród pod kontrolą

Studentki z SKN Femini, wraz ze swymi opiekunkami, przygotowały warsztaty, w czasie których przyszłe położne i przyszli lekarze poznawali tajniki porodu fizjologicznego. Uczestnicy mieli okazję poćwiczyć na specjalnych symulatorach.

Warsztaty porodu fizjologicznego zorganizowani w ramach szkoleń organizowanych przez IFMSA. 20 grudnia studenci spotkali sie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Studentki kierunku Położnictwo I i II stopnia z SKN Femini: Kinga Gajewska, Marta Ryś, Anna Sochańska, Anna Stysiał i Aleksandra Bernat (pod nadzorem opiekunów SKN) przygotowały wykład oraz zajęcia warsztatowe.


Na teorii się nie skończyło. Uczestnicy, w tym duża grupa studentów Wydziału Lekarskiego, mieli możliwość sprawdzenia swych umiejętności w praktyce, dzięki specjalnym fantomom.


Spotkanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników.


Organizatorzy planują kolejne spotkanie - wymiana doświadczeń i umiejętność współpracy pomiędzy specjalistami różnych kierunków są nie do przecenienia.