Ponad 5 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia

Umowa została podpisana. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzymał ponad 5 milionów złotych na relizację projektu rozwijającego praktyczne kształcenie podyplomowe lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej.

Z projektu, realizowanego od stycznia 2019 do czerwca 2022, skorzysta blisko 500 lekarzy z całej Polski. Przygotowane zostaną dla nich wysokospecjalistyczne kursy podyplomowe, wykraczające poza program specjalizacji.  Ich zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chirurgii (chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej.)

Przygotowany przez Biuro Projektów wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Zdrowia. Umowę w tej sprawie podpisali wiceminister Zbigniew Król oraz rektor prof. Marek Ziętek.

Zbigniew Król i prof. Marek Ziętek

Projekt zakłada realizację dwóch kursów: Kurs "European Trauma Course" (10 trzydniowych edycji) oraz Intensywny Praktyczny Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci (12 trzydniowych edycji). Przewiduje się utworzenie 6 pracowni symulacyjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt. Kursy zakładają także rozwój umiejętności lekarzy w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem. Propozycja podniesienia kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w oferowanych w projekcie kursach skierowana jest do lekarzy na terenie całego kraju.
Minister Zbigniew Król i Prof. Marek Ziętek

Wartość projektu wynosi 5 231 029,15 zł.