Pomóżmy naszej koleżance

Pracująca w Dziale Płac Agnieszka Szabłowska potrzebuje naszej pomocy. Wiosną minionego roku przeszła udar, który spowodował niedowład połowiczy prawostronny. Na początek - przekażmy naszej koleżance 1% podatku na rehabilitację.

Agnieszka Szabłowska pracowała z nami do kwietnia 2018 roku, kiedy po przebytym zabiegu doszło do udaru mózgu. Od tego czasu jej stan jest z każdym tygodniem lepszy, jednak bez dodatkowych rehabilitacji i wizyt u logopedy, niemożliwe jest cofnięcie skutków zaburzenia. Obecnie największą barierą są problemy komunikacyjne oraz niedowład prawej części ciała, z czym wiąże się całkowity brak samodzielności.

1% podatku można przekazywać dla Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. Wystarczy przy rozliczaniu PIT wpisać numer KRS 0000050135 i koniecznie w polu "Cel szczegółowy" wpisać Szabłowska. Wtedy środki zostaną przekazane na konto celowe Agnieszki.

Możliwa jest także wpłata darowizn bezpośrednio na konto fundacji:
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 w tytule wpłaty koniecznie dopisek Szabłowska

Osoby chcące pomóc w inny niż finansowy sposób (zaproponować rehabilitację lub wsparcie w otrzymywaniu dofinansowania, bo mają już w tym zakresie doświadczenie) proszeni są o kontakt z Panią Katarzyną Leśną z Działu Płac: tel.: 71 784 10 49, e-mail: katarzyna.lesna@umed.wroc.pl