Polska Platforma Medyczna w decydującej fazie

Podpisy złożone, tym samym projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym wchodzi w decydującą fazę. Inwestycję realizuje 7 uczelni medycznych, nasza jest liderem przedsięwzięcia.

Cel jest jasny - ma powstać platforma integrująca, prezentująca i promująca osiągnięcia  naukowe i potencjał badawczy partnerów w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Planowane jest stworzenie bazy ekspertów z różnych obszarów nauk medycznych oraz wspólnego repozytorium dziedzinowego, gromadzącego w jednym miejscu pełnotekstowe obiekty cyfrowe.

Uczestnicy projektu

Projekt realizuje wspólnie 7 uczelni:

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Podpisanie umowy Polska Platforma Medyczna

Umowę ze strony UMW podpisał p.o. rektora prof. Piotr Ponikowski, który przyznał, że pierwsze rozmowy o tym pomyśle miały miejsce już pod koniec 2016 roku - na samym początku sprawowania przez niego funkcji Prorektora ds. nauki naszej uczelni.

Nie była to łatwa realizacja, przetarg był powtarzany, pojawiały się odwołania, ale ostatecznie wykonawca oprogramowania został wyłoniony. I można było podpisać umowę. Kierująca projektem mgr Renata Sławińska gorąco dziękowała wszystkim zaangażowanym w projekt po naszej stronie, zwłaszcza członkom komisji przetargowej, którzy mieli wyjątkowo dużo pracy przy tym postępowaniu. Dyrektor Sławińska podziękowania skierowała także do władz uczelni, zwłaszcza prof. Piotra Ponikowskiego, którego zaufanie i wsparcie umożliwiły podpisanie umowy.

- Wierzę, że zrealizujemy ten projekt z dużym sukcesem - podkreślał prof. Piotr Ponikowski. Od strony technicznej narzędzie jest przygotowane - zapewnił przedstawiciel wykonawcy dr Jakub Koperwas.

Polska Platforma Medyczna podpisanie umowy

Teraz ustalony zostanie konkretny harmonogram działań. Platforma musi zostać uruchomiona do 31 maja 2020 roku. U każdego z partnerów powołany został 5-cio osobowy zespół wdrażający, który odpowiadał będzie za prace w każdej z instytucji. Dodatkowo nasz zespół czuwał będzie nad wdrożeniem platformy centralnej.

Polska Platforma Medyczna podpisanie projektu
Fot. Tomasz Walów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.