Podziękowania od Prezydenta Wrocławia za walkę z pandemią

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przesłał na ręce p.o. Rektora UMW list do całej społeczności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dziękuje wszystkim pracownikom i studentom angażującym się w walkę z pandemią.