Podwójne wyróżnienie dla prof. K. Simona

Prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMW został nagrodzony w XX jubileuszowej edycji konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”. Otrzymał także medal 75-lecia Misji Jana Karskiego.

Profesor Simon został laureatem konkursu Wydawnictwa Medycznego Termedia oraz redakcji „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego”, którego celem jest wyróżnienie osób i instytucji odnoszących sukces w ochronie zdrowia. Nagrodę w kategorii „Zdrowie publiczne” obok prof. Krzysztofa Simona, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego otrzymali również prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesora Krzysztofa Simona uhonorowało także Towarzystwo im. Jana Karskiego medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego za zasługi w walce z pandemią koronawirusa. Argumentując swoją decyzję, Towarzystwo zwróciło uwagę na szczególną pozycję oraz autorytet, jakim cieszy się wśród społeczeństwa osoba profesora Simona. "Jego głos nie pozwala na obojętność i jest zrozumiały dla wszystkich. Jest to głos mocny, często wstrząsający, ale wnoszący w sytuację walki ze śmiertelnym wrogiem nie tylko wiedzę medyczną, ale również ład moralny" - uzasadniło swoją decyzję Towarzystwo Jana Karskiego. Podkreślono także, że działania i postawa prof. Simona w walce z pandemią przypominają misję patrona tego medalu podczas II wojny światowej.

Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego został wybity w liczbie zaledwie 30 egzemplarzy. Na liście osób już uhonorowanych lub mających nimi zostać znajdują się oprócz Ojca Świętego także prezydenci Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela, czyli państw, których obywatelstwo posiadał Jan Karski. Odznaczenie będzie wręczone prof. K.Simonowi jeszcze w tym miesiącu.

Transmisję z oficjalnego wręczenie nagród w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” wydawnictwa Termedia będzie można zobaczyć 14 stycznia o godz.18:00 na ogólnodostępnej platformie edukacyjnej termedia.pl. Wydarzeniem towarzyszącym gali będzie konferencja „Priorytety w ochronie zdrowia 2021” (13-15 stycznia 21 r.), podczas której eksperci z wybranych dziedzin medycznych oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia omówią zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego w dobie pandemii, jak i polityki lekowej, roli sektora prywatnego w polskim systemie ochrony zdrowia czy priorytetów w wybranych obszarach terapeutycznych.