PIT-11

Dział Płac informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku zostaną do Państwa wysłane informacje o dochodach za rok 2020 - PIT-11 za pośrednictwem poczty listem poleconym. Ze względu na COVID-19 odbiór osobisty dokumentów w tym roku nie będzie możliwy.