Patronat honorowy nad Onkoigrzyskami

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obejmował patronatem honorowym XII Dolnośląskie Onkoigrzyska Dzieci i Młodzieży, zorganizowane 8 czerwca 2019 r. przez Akademię Wychowania Fizycznego.

Onkoigrzyska mają promować aktywność fizyczną w ramach rehabilitacji ruchowej, a także zachęcać do uprawiania sportu w formie rekreacji również w grupie osób obciążonych schorzeniami nowotworowymi.
Jak przebiegało wydarzenie można przeczytać m.in. na stronie internetowej organizatora.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu skierowała słowa podziękowania do JM Rektora.