„Otwarci na niepełnosprawność” edycja 2019/2020

Pierwsza grupa pracowników UMW uczestniczyła w tegorocznej edycji szkolenia „Otwarci na niepełnosprawność”. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”. Istnieje możliwość zapisów na kolejne warsztaty.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – dr Krzysztof Aleksandrowicz oraz Biuro Obsługi Studentów zaprosili pracowników UMW do udziału w kolejnej edycji szkoleń z cyklu „Otwarci na niepełnosprawność”.
Zajęcia prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości”, które powstało z poczucia potrzeby zmian i podniesienia poziomu jakości wsparcia studentów z niepełnosprawnością. Na co dzień pomagają m.in. w adaptacji materiałów dydaktycznych, prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe i zapewniają wsparcie psychologiczne studentom z niepełnosprawnością.

Podczas zajęć na UMW trenerzy edukowali członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i pracowników administracyjnych, by Ci potrafili postawić się w sytuacji obsługiwanego przez nich studenta z niepełnosprawnością. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele WKR kierunku lekarskiego oraz WKR fizjoterapii, Działu Spraw Studenckich, Akademickiego Biura Karier, dziekanatu kierunku lekarsko-dentystycznego, Filii Biblioteki Głównej na Wydziale Farmaceutycznym oraz kilku katedr ze wszystkich wydziałów.
- Mamy poczucie, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tym temacie – mówił na początku spotkania dr Aleksandrowicz. – Mam nadzieję, że zdobytą wiedzę i umiejętności będziecie Państwo stosować i przekazywać dalej.

Zajęcia trwały 6 godzin i składały się z kilku bloków informacji teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych, pozwalających doświadczyć choć namiastki niepełnosprawności. Jak podkreślali organizatorzy, i tak czasu nie wystarczyło, żeby przekazać wszystko, co ważne w kwestii otwarcia się na potrzeby studentów z niepełnosprawnością.
Zajęcia rozpoczął Ariel Fecyk – wiceprezes Stowarzyszenia, trener i praktyk w temacie niepełnosprawności, który na co dzień świetnie radzi sobie z niepełnosprawnością narządu ruchu. Przeprowadził uczestników przez refleksję nad tym, czym naprawdę jest niepełnosprawność, jakie stereotypy są z nią związane i co wpływa na nasze postrzeganie niepełnosprawności. Opowiedział też o potrzebie wszechstronnej rehabilitacji, której cele i kryteria sukcesu będą takie same dla osoby z niepełnosprawnością i jak i dla terapeutów. Podkreślał, że ważna jest zmiana myślenia również na poziomie języka, stąd aktualnie mówi się o osobach z niepełnosprawnością, a nie o ludziach niepełnosprawnych.
Destina Kuliś zabrała uczestników w świat osób niedowidzących, niewidomych i głuchoniewidomych. Osoby biorące udział w ćwiczeniu musiały zmierzyć się z wyzwaniami takimi jak przyszywanie guzików w symulatorze wad wzroku, nalewanie wody do szklanki z zasłoniętymi oczami, czy prowadzenie osoby niewidomej po wąskich korytarzach.

W kolejnych etapach szkolenia Alina Kowalczyk- Peda i wspomniani wcześniej prowadzący spróbowali wyjaśnić jak właściwie komunikować się i zadbać o potrzeby osób z niedosłuchem i niesłyszących oraz osób z niepełnosprawnością ze względu na zaburzenia psychiczne. Uświadamiali też, że nie każda niepełnosprawność jest widoczna. Osoby, u których nie da się na pierwszy rzut oka stwierdzić niepełnosprawności, mogą być dotknięte zaburzeniami neurologicznymi, cukrzycą, czy zmianami nowotworowymi, które wpływają na bardzo wiele sfer funkcjonowania człowieka.
Podczas części poświęconej niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu, chętni mogli na własnej skórze przekonać się jak czuje się osoba jeżdżąca na wózku , napotykając na różnego rodzaju przeszkody, czy bariery architektoniczne.

Następne szkolenia, oparte na tym samym programie zaplanowano na listopad i grudzień. Dla członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych zaplanowano spotkania w dniach 07.11.2019r.(czwartek) oraz 28.11.2019r.(czwartek), a dla pracowników administracji 12.12.2019r. (czwartek). Godziny szkolenia 9:00-15:00. Miejsce: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, sala konferencyjna nr 102.1 przy ul. Marcinkowskiego 2-6 (I piętro, budynek administracji, sala obok Biura Kanclerza).
Zgłoszenia można dokonać wysyłając e-mail na adres iwona.sojka@umed.wroc.pl
W przypadku pytań, warto kontaktować się z Biurem Obsługi Studentów, tel. (71) 324 14 69.

Fot. Tomasz Walów